Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBILE APP

1. Chức năng Đăng ký/Đăng nhập.
- Người dùng sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản.- Sau khi đăng ký thành công thì người dùng đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng học tập, kiểm tra.


2. Danh sách menu chương trình

2.1 Thay đổi avatar.
- Cho phép người dùng thay đổi avatar bằng cách click vào avatar và chọn ảnh từ bộ nhớ thiết bị hoặc chụp ảnh mới.
- Người dùng cũng có thể thay đổi avatar trong màn hình thông tin tài khoản.
2.2 Trang chủ.
- Hiển thị thông tin Khóa học / Kỳ thi
2.3 Thông tin tài khoản.
- Cho phép người dùng thay đổi các thông tin cá nhân như avatar và mật khẩu.

2.4 Khóa học yêu thích.
- Trong quá trình học tập, người dùng có thể lưu khóa học vào danh mục favourite. Khi click vào khóa học yêu thích thì những khóa học đã được lưu sẽ được hiển thị.

2.5 Khóa học đã học.
- Lọc ra danh sách các khóa học đã hoàn thành.
2.6 Khóa học đang học.
- Lọc ra danh sách các khóa học người dùng đang học.
2.7 Kỳ thi đã thi.
- Lọc ra danh sách các kỳ thi người dùng đã hoàn thành.
2.8 Kỳ thi đang thi.
- Lọc ra danh sách các kỳ thi người dùng chưa kết thúc.
2.9 Chia sẽ ứng dụng.
- Người dùng có thể chia sẻ lên facebook ứng dụng mLearning thông qua chức năng này.
3. Màn hình khóa học.
    3.1 Danh sách khóa học.

- Ở màn hình trang chủ sẽ hiển thị ra các danh mục chính như Tiếng anh cơ bản, Kỹ năng, Công nghệ thông tin, Marketing.
- Sẽ có 3 tab cho người dùng lựa chọn: Tab HOT NHẤT là những khóa học được người dùng bình chọn nhiều nhất, tab MỚI
 NHẤT
 là những bài giảng mới được cập nhật. Bên cạnh đó còn tab MIỄN PHÍ cho phép người dùng học tập miễn phí các khóa học.
- Mỗi danh mục sẽ có các khóa học.
- Người dùng có thể xem tất cả các khóa học theo từng danh mục bằng việc click vào icon "Xem hết"
- Trong màn hình danh sách khóa học sẽ có chức năng tìm kiếm theo tên khóa học.3.2 Danh sách danh mục khóa học.

- Người dùng click vào mũi tên để đi đến danh mục con hoặc click vào mỗi hàng danh mục để đi đến danh sách khóa học của danh mục đấy.


3.2.1 Tiếng anh cơ bản.
- Bao gồm các danh mục con theo từng cấp độ: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advance


3.2.2 Kỹ năng.
- Các bài giảng về kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo,...
3.2.3 Công nghệ thông tin.
- Các bài giảng về lĩnh vực CNTT như tin học văn phòng,...

3.2.4 Marketing.
3.3 Chi tiết khóa học

3.3.1 Thông tin khóa học.

- Video giới thiệu: Một video có thời lượng ngắn nhằm giới thiệu qua khóa học.
- Thông tin cơ bản: Bao gồm tiêu đề,tác giả, phạm vi khóa học
- Mô tả khóa học: Mô tả sơ qua về khóa học.
3.3.2 Bài giảng.
- Danh sách các bài giảng của khóa học. Người dùng phải đăng nhập vào và click vào các bài giảng để học.3.3.3 Thảo luận.
- Cho phép người dùng đưa ra các bình luận, trao đổi với nhau về khóa học.3.3.4 Chức năng khác
- Chức năng đánh giá: Người dùng bình chọn và gửi nhận xét để đánh giá khóa học- Chức năng favourite: Người dùng có thể lưu/bỏ lưu khóa học vào danh sách yêu thích
- Chức năng chia sẻ facebook.
4. Màn hình kỳ thi4.1 Danh sách kỳ thi.
- Tương tự như khóa học, màn hình kỳ thi cũng có các tab MỚI NHẤT, HOT NHẤT để sắp xếp danh sách khóa học theo thời gian cũng như lượt bình chọn từ người dùng.
4.2 Danh sách đề thi.
- Click vào 1 kỳ thi để đi đến màn hình danh sách đề thi. Mỗi một kỳ thi có thể có nhiều đề thi.
- Màn hình danh sách đề thi còn có chức năng lọc đề thi theo tên đề thi.

4.3 Màn hình thi.
-  Màn hình này là dạng thi trắc nghiệm 1 đáp án hoặc nhiều đáp án, bao gồm các câu hỏi liên quan đến IQ, EQ, GMAT, Toeic, trắc nghiệm thông thường.


-  Danh sách câu hỏi: Bao gồm danh sách tất cả các câu hỏi của đề thi.


-  Danh sách câu hỏi bao gồm 3 màu: + Màu trắng: Câu hỏi chưa trả lời. + Màu xanh: Câu hỏi đã trả lời. + Màu da cam: Câu hỏi được đánh dấu.


- Sau khi làm bài xong người dùng sẽ nộp bài và chuyển đến chi tiết kết quả thi.