Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: UPP021
Khóa học: Upper-Intermediate: Unit 21
Số thành viên: 0
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Upper-Intermediate: Unit 21
---Upper-Intermediate: Unit 21 SCORM

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn học tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Upper-Intermediate.