Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: PRE0020
Khóa học: Pre-Intermediate: Unit 20
Số thành viên: 2
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(2)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
EC_Pre-Intermediate_Unit 20
---EC_Pre-Intermediate_Unit 20 SCORM

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn học tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Pre-Intermediate.