Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: DEMO4455
Khóa học: Pre-Intermediate-Unit1
Số thành viên: 3
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(5)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Pre - Intermedia
---Unit 1 SCORM
---Communication Skill HTML

Giới thiệu

Trong bài học này bạn sẽ học cách giới thiệu về bản thân mình và làm quen với người khác. Trong mục Grammar bạn sẽ học về trật tự từ trong câu hỏi, tiếp đó bạn sẽ được làm quen với các mẫu câu thường dùng trong lớp học qua mục Vocabulary in use.

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn học tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Pre-Intermediate.