Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: KNM05
Khóa học: Thử sức trong vai trò lãnh đạo
Số thành viên: 3
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Thu suc trong vai tro lanh dao
---Thu suc trong vai tro lanh dao SCORM