Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: KNM04
Khóa học: Tạo dựng môi trường làm việc tích cực
Số thành viên: 2
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(0)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Tao dung moi truong lam viec tich cuc
---Tao dung moi truong lam viec tich cuc SCORM