Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: KNM02
Khóa học: Khơi dậy và phát triển khả năng lãnh đạo
Số thành viên: 3
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(2)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Khoi day va phat trien kha nang lanh dao
---Khoi day va phat trien kha nang lanh dao SCORM

Giới thiệu

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết và hữu ích trong việc khơi dậy khả năng lãnh đạo của bản thân và của các đồng nghiệp cũng như các nhân viên của bạn.

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, khơi dậy tiềm năng lãnh đạo của bản thân.