Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: KNM01
Khóa học: Bí quyết trở thành nhà quản lý giỏi
Số thành viên: 3
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(2)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Bi quyet tro thanh nha quan ly gioi
---Bi quyet tro thanh nha quan ly gioi SCORM

Giới thiệu

Nhiều người cho rằng, những người giỏi chuyên môn chưa hẳn đã quản lý tốt. Bởi muốn trở thành một người quản lý giỏi, doanh nhân cần biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý của mình. Sau đây là bài học chia sẻ về bí quyết trở thành nhà quản lý giỏi.

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn nâng cao kỹ năng quản lý.