Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: ADV029
Khóa học: Advanced: Unit 29
Số thành viên: 8
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(2)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Advanced: Unit 29
---Advanced: Unit 29 SCORM

Giới thiệu

Chào mừng các bạn đến với khóa học Tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Advanced. Với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức đã học ở trình độ này.

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn học tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Advanced.