Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: ADV028
Khóa học: Advanced: Unit 28
Số thành viên: 4
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(1)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Advanced: Unit 28
---Advanced: Unit 28 SCORM

Giới thiệu

Chào mừng các bạn đến với khóa học Tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Advanced. Với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại kiến thức đã học ở các bài 25, 26, 27.

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn học tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Advanced.