Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: ADV025
Khóa học: Advanced: Unit 25
Số thành viên: 1
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(1)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Advanced: Unit 25
---Advanced: Unit 25 SCORM

Giới thiệu

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh từ ghép và cách sử dụng dạng sở hữu  của danh từ trong phần Grammar. Phần Conversation và Listenning sẽ đem đến những thông tin thú vị về một nhà hàng nổi tiếng cũng như những mẩu chuyện hài hước về tai nạn ở nhà bếp. Phần Pronunciation sẽ hướng dẫn các bạn về cách phát âm các tính từ có đuôi -ed.

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn học tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Advanced.