Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

Mã khóa học: ADV005
Khóa học: Advanced: Unit 5
Số thành viên: 1
Đào tạo chứng chỉ:
Thời khóa biểu: Xem chi tiết
(1)
Bạn chưa đăng nhập

Cấu trúc nội dung

NỘI DUNG KIỂU LOẠI
Advanced: Unit 5
---Advanced: Unit 5 SCORM

Đối tượng tham gia

Khóa học giành cho những đối tượng muốn học tiếng Anh giao tiếp (English Communication) trình độ Advanced.